м. Київ, вул. Тургенєвська,
76-78, 2 під'їзд, офіс 47,
9 поверх

Пн-Пт з 09:30 до 18:30

Сб-Нд за записом

Обрати сторінку

Реєстрація благодійних організацій

Київ та Київська область

check Розробка індивідуальних статутних документів

check Внесення до реєстру неприбуткових установ

check Продаж готових благодійних фондів з діяльністю та без

check Підбір готових організацій на ваш запит

Головна 9 Реєстрація підприємств 9 Благодійна організація

Что нужно знать о благотворительных организациях

1) Благодійна організація може бути створена як благодійне товариство, благодійна установа або благодійний фонд.

Благодійний фонд – це благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створений одним чи декількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватись учасниками та/або іншими благодійниками.

Благодійне товариство – це благодійна організація, створена не менше ніж двома засновниками та діє на підставі статуту.

Благодійна установа – це благодійна організація яка діє на підставі установчого акту, згідно з яким засновники передають свої активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Установчий акт благодійної установи може бути у заповіті. Засновники не беруть участі в управлінні благодійною установою.

2) Метою діяльності благодійних організацій не може бути отримання та розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

3) Засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб публічного права.

4) Органи управління благодійних організацій.

Вищий орган – загальні збори учасників, що складається з учасників благодійної організації, може вирішувати будь-які питання стосовно діяльності організації.

Виконавчий орган – може бути одноосібним (Директор, Президент) або колегіальним (Правління, Дирекція, Президія тощо). Виконавчий орган обирається загальними зборами учасників та здійснює управління поточною діяльністю благодійної організації. Виконавчий орган підзвітний вищому та контролюючому органам управління та організує виконання їх рішень.

Контролюючий орган – це наглядова рада, яка в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу та здійснює інші функції, передбачені статутами благодійних організацій. Членами наглядової ради не можуть бути члени виконавчого органу організації. Наглядова рада затверджує благодійні програми та контролює відповідність діяльності та використання активів благодійної організації її установчим документам.

5) Члени органів управління благодійної організації або пов’язані з ними особи не мають права отримувати позики чи кредити, а також забезпечення таких позик чи кредитів (застава, порука тощо) від благодійної організації.

Розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20% доходу цієї організації в поточному році.

Включення благодійної організації до реєстру неприбуткових установ

Для внесення до Реєстру неприбуткових організацій ВАЖЛИВО щоб установчі документи організації відповідали вимогам Податкового кодексу України, а саме містили в собі інформацію про те, що:

  • доходи (прибуток) або майно організації або їхня частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами;
  • доходи (прибуток) та майно організації використовуються виключно для фінансування витрат на утримання організації, реалізацію цілей, завдань та напрямків діяльності, визначених статутом організації;
  • і що у разі припинення організації внаслідок її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) або реорганізації (злиття, поділу, приєднання чи перетворення) її активи мають бути передані одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Чому саме ми?

Професіоналізм

За час нашої роботи ми зареєстрували понад 400 благодійних організацій, в тому числі з іноземними засновниками

Чітке дотримання строків

Напрацьований механізм реєстрації дозволяє нам чітко дотримуватися всіх домовленостей із замовником

Відсутні приховані платежі

Вартість всіх послуг на сайті вказана з урахуванням нотаріальних витрат та сплати адміністративного збору

i

Договір про юридичні послуги

З кожним клієнтом ми укладаємо письмовий договір та приймаємо оплату на рахунок компанії

Додаткові послуги

Послуга Вартість
Юридична адреса з поштовим обслуговуванням для благодійної організації від 6000 грн на рік
Підготовка пакету документів для реєстрації благодійної організації (1 день) 2000 грн
Реєстрація нової редакції статуту фонду (2 дні) 4000 грн
Зміна органів управління благодійного фонду (2 дні) 4000 грн
Зміна власників, директора, адреси, назви організації (все під ключ, з нотаріальними витратами) (2 дня) 5000 грн
Реєстрація філії благодійної організації у будь-якій області України (2 дні) 3000 грн
Підготовка річного звіту неприбуткової організації та його подання (1 день) 1000 грн
Ліквідація благодійної організації (від 3 днів) від 10 000 грн
Виготовлення печатки благодійного фонду (1 день) 600 грн

Вартість реєстрації благодійної організації

Поширені питання

Чи можна створити благодійну організацію з одним учасником?
Так, з одним учасником можна створити благодійну організацію у вигляді благодійного фонду чи благодійної установи. У такому разі всі рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються цим учасником організації одноосібно та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.
Як зареєструвати міжнародну благодійну організацію?
Відповідно до ст. 3 ЗУ “Про благодійну діяльність та благодійні організації” сферою благодійної діяльності, зокрема, є сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на покращення соціально-економічного стану в Україні, а також розвиток міжнародного співробітництва України. Тому благодійним організаціям для здійснення міжнародної діяльності не потрібно отримувати додаткових дозволів і немає жодного особливого порядку реєстрації міжнародної благодійної організації.
Чи потрібно завіряти статутні документи благодійної організації нотаріально?
Відповідно до ст. 15 ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” справжність підписів на установчому документі благодійної організації нотаріально засвідчується лише за наявності такої вимоги до установчих документів відповідної благодійної організації. За умови первинної реєстрації благодійної організації, законодавець не вимагає нотаріально посвідчувати підписи на установчих документах.
Як змінити засновників у благодійному фонді?
Зміна засновників (учасників) благодійного фонду відбувається на підставі відповідних заяв про вступ та вихід зі складу засновників (учасників) благодійного фонду. Такі заяви учасники адресуть Загальним зборам, які в свою чергу на позачерговому засіданні вирішують питання вступу та виходу учасника з організації.
Чи можуть загальні збори членів організації проводитись у режимі відеоконференції?
Якщо це передбачено статутом організації, можуть.

Засідання керівних органів організації можуть проводитися як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій.

Рішення про форму проведення такого засідання приймає вищий орган управління організації та повідомляє про прийняте рішення її членів не пізніше ніж за 10 днів до призначеної дати проведення такого засідання. Будь-яке засідання керівних органів оформляється протоколом. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання проходило за допомогою інтернет-зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалося засідання

Наші клієнти

facebook
instagram
my-account
cart